Điều khoản sử dụng

Tất cả mọi giao dịch trên web là hoàn toàn tự động, các sản phẩm đều được bảo hành theo chính sách riêng, Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan hãy liên hệ với quản trị viên để được giải đáp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những sự cố nằm ngoài phạm vi bảo hành
All transactions on the web are fully automated, products are warranted according to their own policies, If you have any questions, please contact the administrator for answers. We are not responsible for problems outside the warranty scope