Có thể bạn chuyển khoản sai số tiền, sai nội dung hoặc lỗi về phía ngân hàng, bạn cần chụp lại bill thanh toán và inbox cho mình vào một trong những thông tin liên hệ dưới đây nhé
Liên hệ qua thông tin dưới đây: