Chính sách bảo mật

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin nào về tài khoản ngân hàng của bạn, Mọi giao dịch đều được thực hiện tự động và được mã hóa để đảm bảo an toàn. Vui lòng không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của bạn cho bất cứ ai mạo danh chúng tôi
We do not collect any information about your bank account, All transactions are done automatically and encrypted for safety. Please do not give your bank account information to anyone impersonating us