Tut tạo bm ko bị hạn chế quảng cáo

Tut tạo bm ko bị hạn chế quảng cáo:

  1. Tạo app developer facebook
  2. Vào mục Cài đặt app -> thông tin cơ bản
  3. Tạo tài khoản mới
  4. Done
  5. https://developers.facebook.com/apps/APP_ID_CUA_BAN/settings/basic