TUT REFUN ngày 10/3 ( minh mom )

Thôi thì TUT trả có gì bung cho cả cộng đồng nào Đối với con TKQC còn sống gần đến ngưỡng

B1: REG BIN Của Nhật vào Bincheck.lo Check Quốc Gia Đầu Bin

Nếu không có thì nhờ người quen làm thẻ bên Nhật

B2: ADD vào tạo 5 tap ra để xóa nợ xóa nhiều cho nó bị TỤT ngưỡng về 50k

Vào link này báo bill lên báo bill nào thì là do cách nhìn để RF dk về https://www.facebook.com/help/contact/1856425021037976... 

Đối với con TKQC mà đã ADD THẺ HOẶC DIE

link video : https://dl.dropboxusercontent.com/s/bwr4e1dccxov810/4608966683986987755.mp4

tham gia nhóm share tut thảo luận :