Tut 25$ - 30$ - 75$ - Tut 750THB ( minh toàn )

Tut 25$-30$-75$

- Mua via indo cổ hoặc clone us Log via

- ngâm 15-20P ( Tránh hold ) IP Us phải sạch thì lên sẽ cao

- Đổi sang chế độ chuyên nghiệp như tut 30e ADD the PYYPL - WISE - Bin Amex đầu 377979-372627

- Tạo 2 BM Tạo tài khoản

- Múi Giờ –8 lên 25$ múi giờ –5 lên 50$ hơn

- Quốc Gia Vương Quốc Anh

- Tiền tệ $

Đăng ảnh con gái usa lên, đăng bài bằng PE với Hoặc Post để ngân sách 50$ ( áp dụng page truyền thống new )

Ấn đăng gỡ thè như bình thường Minh Toàn ( Tut 25 $ )